POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

ENDERMAR, està dedicada a l'organització de menjadors escolars, col·lectivitats, càtering i altres serveis integrals d'hostaleria i restauració.

El nostre compromís és amb la satisfacció dels nostres clients, que ens confien la gestió del servei d'alimentació, amb la seguretat alimentària i la preservació del medi ambient.

El nostre compromís es defineix mitjançant el fidel compliment dels següents principis:

  • Satisfer plenament als nostres clients, oferint menjars sans, equilibrats i gustoses, i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits de client, les seves necessitats nutritives i expectatives, per tal de satisfer-les. Complir amb els requisits legals i reglamentaris, així com els requisits de seguretat alimentària i mediambientals aplicables al nostre sector establerts pels nostres clients i l'Administració.
  • Mantenir al nostre personal format i competent per gestionar la innocuïtat alimentària amb rigorositat i reduir els impactes ambientals. Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts aplicables al sector.
  • Controlar de manera sistemàtica tots i cada un dels factors rellevants dels quals depèn la Qualitat dels nostres productes.
  • Prevenir la contaminació, i realitzant la gestió eficient dels recursos naturals.
  • Fomentar i potenciar una comunicació eficaç amb totes les parts interessades que ens permeti ajudar, assessorar i cobrir les necessitats i expectatives a tots els nivells.
  • Potenciar la millora contínua del Sistema Integrat de Gestió, a través de l'establiment d'indicadors d'acompliment i planificació d'objectius de millora en les funcions i nivells pertinents de l'organització.

 

La Direcció es compromet a divulgar, fer entendre i aplicar aquesta Política a tots els nivells de l'organització. A més, queda a disposició de totes les parts interessades que tinguin relació amb ENDERMAR, S.L. que desitgin consultar-la.

 

A Ripollet, 2 de març de 2020

 

 

D. FRANCISCO MARTÍN GÓMEZ
Gerent

 

Annex D. Manual de qualitat.